+48 22 593 10 38

Samorząd Studentów SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa adres e-mail: samorzad@sggw.pl

Wybory

Wybory członków Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW:

  1. Rada Roku -> Rada Wydziałowa Samorządu Studentów -> Rada Uczelniana Samorządu Studentów
    Na każdym kierunku wybierana jest Rada Roku, która składa się z 3 osób: Starosty i dwóch członków Rady. Osoby te automatycznie znajdują się w Radzie Wydziałowej Samorządu Studentów. Z Rady Wydziałowej Samorządu Studentów wybierani są delegaci do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. Ilość delegatów zależy od wielkości wydziału – od 2 do 5. W taki sposób mandat do RUSS uzyskuje 50 delegatów z wydziałów.
  2. Wybory bezpośrednie
    Niezależnie od wyborów na poszczególnych wydziałach przeprowadzane są wybory bezpośrednie. W wyborach mandat do RUSS może uzyskać 5 kandydatów. Każdy kandydat przedstawia prezentację swojej osoby. Następnie przeprowadzana jest dyskusja, w której mogą brać udział wszyscy studenci SGGW. Zadawane są pytania do kandydatów od ogółu zebranych osób w celu weryfikacji prezentacji oraz pozyskania większej ilości informacji o kandydacie. Odbywa się tajne głosowanie, w którym głos mają wszyscy studenci SGGW legitymujący się ważną legitymacją studencką.

 

Wybory Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW:

Wybory Przewodniczącego RUSS SGGW wyglądają podobnie jak wybory bezpośrednie. Następuje prezentacja kandydatów, dyskusja i tajne głosowanie. Jednak na stanowisko Przewodniczącego może kandydować osoba, która posiada mandat do RUSS. Głosują jedynie członkowie RUSS SGGW wybrani w wyborach – łącznie 55 osób.

Przewodniczący wybiera Prezydium spośród członków RUSS, którzy pomagają mu zarządzać Samorządem odpowiadając za poszczególne komisje.

 

Comments Closed