+48 22 593 10 38

Samorząd Studentów SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa adres e-mail: samorzad@sggw.pl

Komisja ds. Socjalno-Bytowych

Komisja ds. Socjalno-Bytowych to jeden z podstawowych organów kolegialnych Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW.

Do podstawowych zadań Komisji należy:
• kontrola wydatkowania Funduszu Pomocy Materialnej oraz przydzielania świadczeń pomocy materialnej,
• uczestniczenie w procesie wyboru oferty ubezpieczeniowej dla studentów SGGW,
• współpraca z Radami Mieszkańców Domów Studenckich,
• współpraca z odpowiednimi komisjami w zakresie działalności kulturalnej oraz sportowej na Kampusie SGGW,
• prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności Komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Misztal

Kontakt
a.misztal@samorzad.sggw.pl

Comments Closed