+48 22 593 10 38

Samorząd Studentów SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa adres e-mail: samorzad@sggw.pl

Komisja ds. Informacji i Promocji

Komisja ds. Informacji i Promocji to jedna z najprężniej działających komisji Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW.
 
Do podstawowych zadań Komisji należy:

• prowadzenie polityki informacyjnej Samorządu Studentów SGGW,

• promocja działań Samorządu Studentów SGGW,

• prowadzenie strony internetowej Samorządu Studentów SGGW oraz poszczególnych projektów oraz stron na portalach społecznościowych,
• pozyskiwanie stałych partnerów urozmaicających działania Samorządu,
• współpraca z samorządami studenckimi innych uczelni,

• reprezentowanie Uczelni oraz Samorządu Studentów SGGW na forum międzyuczelnialnym.
 
 

Przewodnicząca Komisji
Dorota Jaruga

 

Kontakt

kp@samorzad.sggw.pl

d.jaruga@samorzad.sggw.pl

 

socialmedia_logo-2
 
 

Comments Closed