+48 22 593 10 38

Samorząd Studentów SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa adres e-mail: samorzad@sggw.pl

Komisja ds. Dydaktyki

Komisja ds. Dydaktyki Rady Uczelnianej Samorządu Studentów zajmuje się wspieraniem aktywności naukowej oraz dydaktycznej studentów SGGW.

 

Podstawowym celem Komisji jest dążenie do tego, by dyplom ukończenia naszej Uczelni miał wysoką wartość i był ceniony zarówno przez studentów jak i pracodawców.

 

Cel ten Komisja realizuje poprzez opiniowanie oraz proponowaniem zmian w przepisach dotyczących kształcenia na SGGW a także współpracę z Biblioteką Główną SGGW, senacką Komisją ds Dydaktyki i Wychowania oraz Rektorską Komisją ds Jakości Kształcenia.

 

Coroczne projekty Komisji:

• Reaktywacja

• Konkurs Studenckich Projektów Naukowych

• Plebiscyt Mistrzowie Edukacji
 
 

 Przewodnicząca Komisji

Magdalena Iglewska

 

Kontakt

iglewska.magdalena@gmail.com

 

Comments Closed