+48 22 593 10 38

Samorząd Studentów SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa adres e-mail: samorzad@sggw.pl

FAQ

Jeżeli nie ma tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas! E-mail: samorzad@sggw.pl

1. O Samorządzie

Tu znajdziecie kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego samorządu.

1. Czym jest Samorząd Studentów SGGW?

Są to wszyscy studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule pt. Czym jest samorząd?

2. Kto może działać w Samorządzie?

W Samorządzie może działać każdy student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dysponujący chęcią pracy i odrobiną wolnego czasu.

3. Czym zajmuje się Samorząd?

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów SGGW jest reprezentowanie interesów studentów SGGW we wszystkich dotyczących ich kwestiach, w kontaktach, zarówno z władzami uczelni, jak i rozmaitymi instytucjami oraz tworzenie i prowadzenie projektów kierowanych do studentów naszej uczelni.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i chętnie korzystamy z rad i pomocy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy!

4. Jak stać się członkiem Rady?

Są dwa sposoby, aby stać się oficjalnym członkiem Samorządu Studentów SGGW:

 1. Z wyborów przeprowadzanych na każdym kierunku, spośród swoich kolegów i koleżanek z roku. Wybierana jest wtedy “trójka roku”, ze starostą na czele. Trójki roku wchodzą w skład Rady Wydziałowej Samorządu Studentów (RWSS). W dalszej kolejności można zostać delegatem do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów (RUSS) z wyborów przeprowadzanych w obrębie RWSS.
 2. Z wyborów “bezpośrednich”. W tych wyborach każdy student na Uczelni może przedstawić swój program wyborczy przed innymi studentami i zostać delegatem do RUSSu. Podczas tych wyborów każdy student SGGW może głosować na swojego kandydata.

 

Więcej o wyborach tutaj

6. Gdzie jest siedziba Samorządu?

Biuro Samorządu Studentów SGGW

ul. Nowoursynowska 166

(budynek 10, pokój numer 8)

02-787 Warszawa

 

Adres e-mail: samorzad@sggw.pl

Telefon do biura: +48 22 593 15 54

 

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

2. Zdałem maturę - chcę studiować na SGGW

Zbiór ważniejszych informacji o rekrutacji na SGGW

1. Jakie są kierunki na SGGW?

Na SGGW mamy 38 kierunków studiów na 13 wydziałach. Listę wraz z opisem każdego z nich znajdziesz w Informatorze dla kandydata na studia oraz na stronie uczelni

2. Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja na SGGW przeprowadzana jest przy użyciu internetowej aplikacji SOK –  SYSTEM OBSŁUGI KANDYDATÓW. Należy się tam zarejestrować na JEDEN wybrany wcześniej kierunek studiów na SGGW. Ważne jest, aby regularnie logować się do systemu i uzupełniać wszystkie wymagane przez system pozycje, które od razu po zalogowaniu wyświetlają się na czerwono.

 

W SOK można:

 • uzyskać dostęp do formularza w celu, sprawdzenia, poprawienia i uzupełnienia danych,
 • zmienić wcześniej wybraną formę i kierunek studiów,
 • dołączyć lub zmodyfikować fotografię elektroniczną do legitymacji,
 • sprawdzić czy wpłynęła opłata rekrutacyjna,
 • sprawdzić status kandydata,
 • sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

Po pozytywnym przebiegu rekrutacji trzeba będzie osobiście złożyć komplet wymaganych dokumentów (min. wniosek, świadectwo, zdjęcie) w Biurze Spraw Studenckich i jako Samorząd Studentów SGGW zapraszamy na Obóz Zerowy SGGW :)

 

Szczegółowe informacje na temat zbliżającej się rekrutacji znajdziesz tutaj>>

3. Terminy rekrutacji

Harmonogram rekrutacji zgodnie z Uchwałą Senatu SGGW (tutaj) jest ogłaszany najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

Kalendarium na stronie SGGW

 

Zamieścimy go także na naszej stronie możliwie najszybciej.

4. Jakie przedmioty wymagane są do rekrutacji?

Listę przedmiotów, które są brane pod uwagę w trakcie rekrutacji na SGGW znajdziesz tutaj>>

5. Jakie były progi przyjęć w zeszłym roku?

Zeszłoroczne progi przyjęć oraz limity miejsc na poszczególnych kierunkach w zeszłym roku można sprawdzić w SOK (tutaj).

3. Ja vs. "biurokracja" na uczelni

1. Do czego służy dziekanat?

Dziekanat to najważniejsze miejsce dla każdego studenta, tam będziesz mógł załatwić niemal każdą sprawę związaną z Uczelnią. To tam formalnie rozpoczynasz studia, i tam też je kończysz odbierając dyplom.

2. Co zrobić jeśli zgubiłam/em legitymację studencką?

Zgubienie legitymacji należy zgłosić w dziekanacie. Do uzyskania nowego dokumentu, w zależności od wydziału, może być konieczne dostarczenie potwierdzenia faktu ich utraty. Wymagana będzie także opłata za ponowne wyrobienie legitymacji w wysokości 32 zł.

3. Czym jest eHMS? Gdzie “zielona książeczka”?

Na SGGW tradycyjne indeksy, w postaci zielonych książeczek, zostały wycofane z użycia. Przebieg studiów dokumentowany jest teraz przez system eHMS – SGGW – Wirtualny Dziekanat.

Można tam sprawdzić swój plan zajęć, program studiów i wiele innych przydatnych informacji bez stania w kolejce do dziekanatu. Ponadto przez system eHMS załatwiane są wszelkie sprawy finansowe pomiędzy studentem a Uczelnią.

Po rozpoczęciu studiów każdy student otrzymuje swój osobisty numer służący do logowania do systemu.

4. Co oznaczają literki zamiast oceny w eHMS?

K – nieklasyfikowany (nie uczestniczył w zajęciach)
X – nieobecność nieusprawiedliwiona
U – nieobecność usprawiedliwiona
Z – zaliczone (dotyczy tylko przedmiotów bez oceny, na samo zaliczenie)

5. Nie zaliczyłem przedmiotu, co dalej?

W tej sytuacji pozostaje podanie o warunkowe zaliczenie semestru do prodziekana ds. dydaktyki twojego wydziału. Na każdym wydziale obowiązuje inny wzór i inny termin składania podań w dziekanacie. Każdy dziekanat publikuje wszystkie informacje na swojej stornie internetowej, jeśli nie możesz ich znaleźć, w dziekanacie na pewno uzyskasz informacje jak dostać “warunek”.

Przy podaniu o “warunek” ważne są punkty ECTS. Każdy przedmiot ma inną liczbę punktów zależnie od ilości godzin w ramach przedmiotu. Jeżeli suma punktów ECTS wszystkich przedmiotów, których nie zaliczyłeś na danym semestrze przekracza 12 (10 na 1. semestrze studiów), formalnie zostajesz skreślony z listy studentów. Ostatnią deską ratunku przy przekroczeniu 12 ECTS jest jeszcze osobista rozmowa z dziekanem. Za każdy niezaliczony punkt ECTS na SGGW płaci się 100 zł.

6. Czym są punkty ECTS?

ECTS, z ang. European Credit Transfer System, jest to Europejski System Transferu Punktów. W teorii punkty ECTS odpowiadają wkładowi pracy, którą powinien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie poszczególnych przedmiotów (1 punkt jest to 25-30 godzin pracy). Aby zaliczyć semestr studiów należy zgromadzić co najmniej 30 punktów ECTS.

 

W umowie student-uczelnia, którą każdy z nas podpisuje rozpoczynając studia, na końcu jest tabela z dokładną rozpiską przedmiotów i ich punktów ECTS na cały tok studiów. Tą tabelę znajdziesz również w eHMS.

7. Za co uczelnia nie może pobierać opłat?

Są to tzw. “opłaty zakazane”. Zgodnie z art. 99a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym zabronione jest pobieranie opłat za:

 • rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów,
 • egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy,
 • wydanie dziennika praktyk zawodowych,
 • złożenie i ocenę pracy dyplomowej,
 • wydanie suplementu do dyplomu.

4. Co i gdzie?

1. Plan Kampusu SGGW

kampus

2. Gdzie znajdę swój dziekanat?

Dokładne lokalizacje dziekanatów poszczególnych wydziałów dostępne są na stronach wydziałowych.

Polecamy zajrzeć na stronę http://www.sggw.pl/kontakt__/dziekanaty. Tam znajdziecie dalsze przekierowania do stron wydziałowych.

3. Gdzie znajdę Biuro Spraw Studenckich?

Biuro Spraw Studenckich znajduje się w budynku nr 8 na kampusie SGGW (stara część)

 

Telefon: 22 59 310 20, 22 59 310 39

Adres e-mail: bss@sggw.pl

Comments Closed